igvirpazar@gmail.com +382 69 276 418

PLANINARENJE

Jadranska Transverzala

transverzala


Pješačenje i planinarenje okolo Skadarskog jezera je jedan od omiljenih aktivnosti u Nacionalnom parku. Pored velikog vodene površine jezera, Nacionalni park krije svoje cudesno zaleđe koji čeka da bude otkriven. Postoje desetine kilometara obeleženim stazama duž obale Skadarskog jezera i Jadranskog mora. Više dnevne šetnje kroz divne predele prirodne lepote ovog planinskog područja Crnogorskog primorja ponude poseban i jedinstven vid rekreacije, tako uzbudljivo i interesantno je da privlači sve veći broj turista tokom godina. Kameni puteve koji vas jednostavno ostavljaju bez daha, šetnje seoskih puteva koji naizmenično seku litice primorskih planina, zelene talasastog oblasti livadama i gustom listopadnom i borovom šumom, šetnje uz stare staze blizu napuštenih zaseoka, obalska arhitektura koja okruzuje sa kamenim kućama nude nezaboravan doživljaj svaki posetilac. Sa vrha Orjena, najvišeg planinskog masiva u čitavom Jadranskom dijelu Dinarida, na zapadu Crna Gora, Primorska planinska transverzala ide u jugo-istoka preko planinskog zaledja Boke Kotorske, nastavlja preko Krstac, preko padina Lovćena, Paštrovačke gore, Sozina, Sutorman i Rumije, i na kraju dovodi do Lisinja. ukupan dužina transverzale je 138 km, a podeljen je na šest delova (Orjen, Boka, Lovćen, Paštrovića, Crmnice i Rumija). Sadrži 15 kontrolne punktove i tri planinskih vrhova: Zubački kabao na Orjen (1894m), Jezerski vrh na Lovćenu (1657m) i vrh Rumije (1595m).

PLANINARSKE TURE

Planinarska tura Lisinj

Lunje(762) – Kamisora (1063mnv) – Loška(1353mnv) KT-15 – Pajka (844mnv) – Veliki Mikulići – Dobri Do (960mnv)

Veliki Mikulići, selo poznato po kultu krsta Sv.Vladimira. Krst na kome se makedonski car Vladislav (1015), koji je odlučio da osvoji Dukljansku državu i Drač, kojim je upravljao knez Vladimir, zakleo već 7 vekova da se čuva u bratstvu Androvića iz ovog sela. Svake godine Krst se na Trojčin dan iznosi pred Litijom na vrh Rumije uz zajedničko učešće kako Hrišćana tako i Muslimana sa obije strane planine.

Loška

 

Planinarska tura Rumija

Gornja Briska - crkva Sv Trojice

Rumija je primorska planina smještena između Skadarskog jezera i barskog polja. Planinari je najčešće penju sa barske strane, a varijanta od Skadarskog jezera je mnogo napornija i atraktivnija.

Rumija

 

Planinarska tura Sutroman

Dobri do(960mnv) – Bijela Skala (903mnv) KT 14 – Skumtati (881mnv) – 11 antičkih bunara na Gurzi – Čuku leri – vidikovac Lopac – Sutorman - Virpazar

Prelaz preko planine sa morske strane do Skadarskog jezera, preko prevoja Sutroman

Sutroman

 

Planinarska tura Lovćen

Kotor – Krstac (948mNV) – Jezerski vrh - Njegošev mauzolej (1657mNV) - Vrh polja Njeguši (850mNV) - Žanjev Do (900mNV)

Lovćen nije samo planina, Lovćen je sveto mjesto koje svaki Crnogorac ili njihov gost doživljava kao da je svetinja. Nešto slično kao što je Olimp starim grcima ili gora Ararat Jermenima. Mjesto je obavijeno poviješću, i na njemu se nalazi stara prijestolnica Cetinje, a u kojoj je i danas sjedište predsjednika države. Na vrhu Lovćena nalazi se mauzolej u kojem je sahranjen najveći crnogorski vladar i književnik, Petar II Petrović Njegoš.

Lovćen

REKREATIVNE TURE

Pješačka staza Dolinom rijeke Orahovštice

Ova staza je pogodna za sve posjetioce, zahtijeva samo umjerenu kondiciju, a može se koristi i kao biciklistička i jahačka. Predio je bogat šumom, pa staza većim dijelom ide kroz nju. Stazu je moguće koristiti tokom cijele godine. Pored bogate i raznovrsne flore, posebne vrijednosti su stari mostovi na Orahovštici, klisura kod Opačkog brijega, vodopad potoka u Dupilu, ruralna cjelina sela Dupilo, blizina manastira Orahovo, stara HE „Podgor“. Odmorište je prirodni vidikovac Opački brijeg i česma u Dupilu.

Pješačka staza Zabes - Godinje

Atraktivnost ove staze je u raznovrsnosti sadržaja kao što su selo Zabes sa interesantnom gradnjom crmničkog sela, vidikovac Brčelice odakle se pruža pogled na Crmnicu i veći dio Skadarskog jezera i njegovog zaleđa. Posebno interesantna ruralna cjelina je selo Godinje (zaseoci Nikači i Lekovići) sa karakterističnom arhitekturom, vinskim podrumima, uređenim česmama i ruševinama starih mlinova. Tu se nalazi i ljetnjikovac dinastije Balšića iz srednjeg vijeka. Sa uređenog vidikovca (gumna) uočljiva je tvrđava - ostrvo Grmožur. Godinje je poznato po proizvođačima kvalitetnog vina.

Pješačka staza Koritom rječice Sutorman

Interesantna staza, iako zahtjevna po pitanju kondicije korisnika zbog visinske razlike. Dio staze do Kozjaka pogodan je za korišćenje tokom cijele godine (kad je nizak nivo vode rijeke Sutorman) za izlete i rekreaciju. Posebne atrakcije su mlinovi u Litinama, trasa pruge, vinogradi, flora i fauna.

Rekreativna staza Vranjina

Staza ide od sela Vranjine do istoimenog brda, u trajanju od 1 sata. Sa vrha se pruža veličanstven pogled na Skadarsko jezero.
Jedan krak staze prolazi i pored manastira Vranjina.

Eko-staza Obod

Interesantna rekreativna staza koja ide pored Obodske štamparije, od Rijeke Crnojevića do Obodske pećine.
Vreme trajanja oko 2 sata.

Speleološke ture

Mogućnost posete Lipske i Obodske pećine, razgledanje pećinskih ukrasa: stalaktita i stalagmita.
Vreme trajanja rute 8 sati.